Српски | Srpski | English

ентерална пумпа В-40/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-40/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ентерална пумпа за потребе службе за гастроентерологију, нутритивне поремећаје и хепатобилијарна обољења Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-40-2018
Конкурсна документација, ЈН В-40-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-40-2018
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss