Српски | Srpski | English

замрзивач М-04/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-04/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – замрзивач за потребе Службе исхране Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-04-2018
Конкурсна документација, ЈН М-04-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-04-2018
Обавештење о закљученом уговору Uspon