Српски | Srpski | English

Заштитна опрема за рендген M – 09 / 2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.M-09/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–заштитна опрема за рендген за потребе службе радиологије
Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, M-09-2015
Конкурсна документација, ЈН М-09-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-09-2015
Изменa конкурсне документације 2, М-09-2015
Одговор на питање 1, ЈН М-09-2015
Одговор на питање 2, ЈН M-09-2015
Измена конкурсне документације 3, М-09-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН M-09-2015