Ћирилица / Latinica

Служба немедицинских послова

Новости

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник службе: Тања Шормаз, дипл. правник
Телефон: 011/2060-617

ОДСЕК ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Телефон: 011/2060-676

ОДСЕК ЈАВНИХ НАБАВКИ
Телефон: 011/2060-791

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник службе: Јелена Луковић , дипл. економиста
Телефон: 011/2060-654

ОДСЕК ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ СА МАГАЦИНОМ
Телефон: 011/2060-738

ОДСЕК ЗА ПРИЈЕМНО-ФАКТУРНЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 011/2060-793

СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИОНОГ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА,
ПОМОЋНИХ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Начелник службе:  Новица Крсмановић, дипл. инжењер рачунарства и информатике
Телефон: 011/2060-640

ОДСЕК ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Телефон: 011/2060-640

ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
Телефон: 011/2060-787

ОДСЕК ЗА ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-787

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПОДРШКЕ
Телефон: 011/2060-787

ОДСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ НА РАДУ
Телефон: 011/2060-758

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ ХРАНЕ

Начелник службе: спец. Снежана Живковић, струковини нутруциониста
Телефон: 011/2060-636

ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЈЕЛОВНИКА И ДИЈЕТА
Телефон: 011/2060-636

ОДСЕК ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Телефон: 011/2060-637

За све остале информације, на располагању Вам је телефон 011/2060-600 (телефон за информације).