Српски | Srpski | English

Извођење радова на адаптацији у амбуланти уродинамике и гастро амбуланти М-48/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-48/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – Извођење радова на адаптацији у амбуланти уродинамике и
гастро амбуланти

Poziv za podnošenje ponuda М-48-2018
Konkursna dokumentacija, JN M-48-18
Odluka o dodeli ugovora, JN M-48-18
Обавештење о закљученом уговору M-48-2018