Српски | Srpski | English

имплант за субталарну артроереизу В-53/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-53/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – имплант за субталарну артроереизу за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-53-2019
Конкурсна документација, ЈН В-53-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН В-53-2019
Oбавештење о обустави поступка