Српски | Srpski | English

Инструментарски хидраулични сточић В-79/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-79/2017, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Инструментарски хидраулични сточић за потребе
кардиохируршке сале Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-79-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-79-2017
odluka o dodeli ugovora v-79
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-79-2017птм