Српски | Srpski | English

Инструментарски хидраулични сточић за потреба ОП блока В-28/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-28/2017, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Инструментарски хидраулични сточић за потреба ОП блока

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-28-2017
Konkursna dokumentacija JN V-28-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-28-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 1, ЈН В-28-2017

Одговор на питање 2, ЈН В-28-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN-28-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN V-28-2017.doc