Српски | Srpski | English

канцеларијске столице М-28/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-28/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијске столице за потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, М-28-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈН М-28-2019
Odgovor 1, JN M-28-19
Odluka o dodeli ugovora, JN M-28-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-28-19