Српски | Srpski | English

канцеларијски материјал В-14/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-14-2017
Конкурсна документација, ЈН В-14-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-14-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-14-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена Конкурсне документације 2, ЈН В-14-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-14-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-14-2017
Одговор на питање 4, ЈН В-14-2017
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору I&D
Обавештење о закљученом уговору Fiducia 011
Обавештење о закљученом уговору Tabulir
Обавештење о закљученом уговору Kobdom
Обавештење о закљученом уговору Kompas Komerc
Обавештење о закљученом уговору Makler
Обавештење о закљученом уговору N-Copy
Одлука о додели уговора, ЈН В-14-2017, партија бр. 8
Обавештење о закљученом уговору I&D, партија бр. 8