Српски | Srpski | English

канцеларијски материјал М-41/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-41/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 41-2018
Коnkursna dokumentacija KANCELARIJSKI MATERIJAL
Odgovor, 1, JN M-41-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-41-2018
Обавештење о закљученом уговору I&D M-41-2018
Обавештење о закљученом уговору Велебит M-41-2018