Српски | Srpski | English

канцеларијски намештај М-49/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-49/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски намештај за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-49-2018
Конкурсна документација, ЈН М-49-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-49-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-49-2018
Обавештење о закључењу уговора Vizor-inženjering