Српски | Srpski | English

канцеларијски намештај М-56/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-56/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски намештај за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-56-2018
Конкурсна документација, ЈН М-56-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-56-2018

Измена конкурсне документације 1, ЈН М-56-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-56-2018
Обавештење о закључењу уговора Тема траде