Српски | Srpski | English

клима уређаји М-16/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-16/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – клима уређаји за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-16-2017
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору Tehnomanija