Ћирилица / Latinica

Конкурси

Центар за хирургију

Новости

Контакт особа

Јована Ухрин
064 84 300 52
tirsova@udk.bg.ac.rs

 


Оглас је објављен на сајту националне службе за запошљавање 20.02.2024.год. и
траје 8 дана од дана објављивања.

 

Oглас за пријем у радни однос на одређено времепо основу замене до повратка радника са боловања
са пуним радним временом на послове доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 2 (два) извршиоца.
Јавни оглас-др.мед.-замена, 2 извршиоца

Пријаве се подносе лично у Архиви Клинике или шаљу поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1079-1080 дана 14.02.2024.године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
Javni oglas – 3 medicinske sestre po osnovu zamene
– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра на одређено до 3 месеца
– референт за правне, кадровске и административне послове, за потребе архиве на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – архива

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 15.02.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1078 дана 07.02.2024.године.

 

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 5(пет) извршилаца
Јавни оглас – мед.сестра на одређено, 5 извршилаца
– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра на одређено до 3 месеца
– сервирка на одређено време до 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас- сервир на одређено време до 6 месеци, 1 изв.

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 15.02.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1077 дана 31.01.2024.године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра на одређено(замена), 1 изв.
– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра на одређено до 3 месеца, 1 изв.

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 11.01.2024.године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1076 дана 24.01.2024.године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Javni oglas – 2 medicinske sestre po osnovu zamene

– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра на одређено до 3 месеца

– лабораторијски техничар у дијагностици, Хематолошка лабораторија на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Javni oglas – hematološka laboratorija

– дипломирани економиста, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – дипломирани економиста

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 11.01.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1075 дана 17.01.2024.године.

 

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
Javni oglas – 3 sestre na određeno vreme

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 11.01.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1073-1074 дана 03.01.2024.године.

 

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(/један) извршилац и
Јавни оглас-др.мед.-замена-27.12.2023.
– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 11.01.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање број 1072 дана 27.12.2023.године.

 

– др медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време- 1(/један) извршилац
Јавни оглас – доктор медицине
– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца и
Јавни оглас – 2 сестре на одређено време
– обавештење о поништењу јавног огласа
odluka o poništenju,21.12.2023.

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, односно до 04.01.2024.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1071 дана 20.12.2023.године.

– др мед спец у интензивној нези ниво 3, Одељење кардиохирургије на неодређено време – 1(један) извршилац
Јавни оглас-др.мед.-кардиохирургија
– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одрђено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Javni oglas – 2 dr med na određeno vreme
– медицинска сестра/техничар на неодређено време- 5(пет) извршилаца
јавни оглас, 5 СЕСТARA НА НЕОДРЕЂЕНО
– електротехничар, Одсек за одржавање објекта на неодређено време – 1(један) извршилац
Javni oglas – elektrotehničar na neodređeno vreme
– помоћни кувар, Одсек за припремање хране на неодређено време – 2(два) извршиоца
Јавни оглас – помоћни кувар на неодређено време, 2 извршиоца

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 28.12.2023.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1070 дана 13.12.2023.године.

 

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
Dostava javni oglas med sestra tehničar na određeno vreme 3 izvršioca_06122023_144116

– лабораторијски техничар у дијагностици, Хематолошка лабораторија на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Dostava Javni oglas_06122023_144945

 

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 21.12.2023.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1068 дана 29.11.2023.године.

 

– медицинске сестре/техничара на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Јавни оглас – 2 сестре на одређено време
– возач санитетског возила у болничким установама, Одсек за помоћне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци- 1(један) извршилац
Јавни оглас – возач на неодређено време

– домар/мајстор одржавања – електротехничар, Одсек за помоћне послове на неодређено време са пуним радним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас – електротехничар на неодређено време

-помоћни кувар, Одсек за припремање хране на неодређено време са пуним радним временом и пртетходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 2(два) извршиоца
Јавни оглас – помоћни кувар на неодређено време, 2 извршиоца

– портир, Одсек за помоћне послове на неодређeно време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас – портир на неодређено време

-службеник за јавне набавке, Одсек јавних набавки на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас-службеник за јавне набавке на неодређено време

 

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1067 дана 22.11.2023. године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 23.11.2023.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1066 дана 15.11.2023. године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Javni oglas – 2 medicinske sestre
-доктора медицине специјалисте у операционим салама, Одељење опште дечје ортопедије на неодређено време – 1(један) извршилац
Javni oglas – dr.med na neodređeno vreme, ortopedija
– помоћног кувара, Одсек за припремање хрене на одређено време до 3 месеца – 1(један) извршилац
Javni oglas – pomoćni kuvar, 1 izvršilac

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 23.11.2023.године.


     Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1065 дана 08.11.2023. године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
јавни оглас мед.сестра на одређено време – 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 16.11.2023.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1064 дана 01.11.2023. године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца и
Javni oglas – 2 medicinske sestre

– домар/мајстор одржавања – електротехничар на неодређено време – 1(један) извршилац
javni oglas – domar na neodređeno vreme

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 09.11.2023.године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1063 дана 25.10.2023. године.

– помоћни кувар, Одсек за припремање хране на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
јавни оглас, помоћни кувар – 1 извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 02.11.2023.године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1062 дана 18.10.2023. године.

 

– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca
–  медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca
–   доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Јавни оглас – др.мед, на одређено време, 2 извршиоца
– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла – 1(један) извршилац
Javni oglas – spremač

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, односно до 26.10.2023.године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1060 дана 04.10.2023. године.

 

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца
Javni oglas – 2 medicinske sestre

– помоћног кувара, Одсек за припремање хране на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
јавни оглас, помоћни кувар – 1 извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ, односно до 12.10.2023.године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1059 дана 27.09.2023. године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 2(два) извршиоца
Јавни оглас – мед.сестра на одређено до 3 месеца, 2 извршиоца

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 4(четири) извршиоца
Јавни оглас мед.сестра на одређено време – 4(четири) извршиоца

– службеник за јавне набавке, Одсек јавних набавки на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – службеник за јавне набавке до 3 месеца, 1(један) извршилац  

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ, односно до 05.10.2023.године.


     Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 1058 дана 20.09.2023. године.

 

–  домар/мајстор одржавања – електротехничар, Одсек за одржавање објекта на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас – електротехничар на неодређено време
и
– медицинска сестра/техничар на одређено време до 3(три) месеца – 2(два) извршиоца
Јавни оглас мед.сестре – 2(два) извршиоца

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ, односно до 28.09.2023.године.


Konkurs je objavljen 13.09.2023.godine u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje broj 1057.

 

Javni oglas -dr med na određeno vreme

јавни оглас мед.сестра на одређено време – 3 (три) извршиоца

Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca(2)

 

 

 

 


Огласи су изашли у  листу „Послови“ 1055,од 30.08.2023.године.

 

оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6
(шест)месеци  на радно место:

-медицинска сестра/техничар-1(један) извршилац
Jавни оглас, 1 сестра неодређено

-портир/чувар -1(један)извршилац
Јавни оглас, портир-неодређено- 1 извршилац

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом  на радно место:

-медицинска сестра/техничар-3(три) извршиоца
Јавни оглас , 3 сестре, замена

За пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца са пуним радним временом  на радно место:

-медицинска сестра/техничар-1(један) извршилац
Јавни оглас, 1сестра на одређено време до 3 месеца

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања, односно до 07.09.2023.године.
Пријаве се предају у Архиви клинике или шаљу поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује.

 

 

 


Oglasi su izašli u listu „Poslovi“ broj 1053-1054 od 16.08.2023 godine.

– medicinske sestre/tehničara na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 2(dva) izvršioca

јавни оглас мед.сестра на одређено време – 2(два) извршиоца

– medicinske sestre/tehničara na određeno vreme do 3(tri) meseca – 1(jedan) izvršilac
Javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca(1)

– domara/majstora održavanja na neodređeno vreme – 1(jedan) izvršilac
Јавни оглас – електротехничар(1)

Rok za prijem kandidata traje 8(osam)dana od dana prijavljivanja.
Prijave se podnose lično u Arhivi Klinike ili šalju poštom sa naznakom na koji Konkurs se kandidat prijavljuje.

 

 

 

 


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1051-1052 дана 02.08.2023.године.

 

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време – 3(три) извршиоца

Јавни оглас – 3 др на неодређено време

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


Oglasi su izašli dana 19.07.2023.godine u listu „POSLOVI“ br.1049-1050.

– vozača na određeno vreme – 1(jedan) izvršilac
Јавни оглас – возач на одређено време

– kuvara na neodređeno vreme – 2(dva) izvršioca i
Јавни оглас – кувари на неодређено време

– medicinske sestre/tehničara na određeno vreme – 5(pet) izvršilaca  i
Јавни оглас – 5 мед.сестара на одређено време

– doktora medicine na određeno vreme – 3(tri) izvršioca
Javni oglas – 3 dr.med.na određeno vreme

 

 


Konkurs je objavljen 28.06.2023.godine u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Јавни оглас – спремач-замена

Јавни оглас – портир на одређено до 3 месеца

 


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1038-1039 дана 03.05.2023.године.

Јавни оглас – мед.сестре, 2 извршиоца

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1037 дана 26.04.2023.године.

javni oglas – 3 izvršioca
јавни оглас мед.сестра на одређено време – 3 извршиоца
референт за финансииске и рач.послове-неодређено, јавни оглас

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1035-1036 дана 12.04.2023.године.

Javni oglas – 2 medicinske sestre
Јавни оглас – кувар
javni oglas – domar na neodređeno vreme
Javni oglas na neodređeno vreme – 3 izvršioca
Javni oglas – viši radiološki tehničar na neodređeno vreme, 2 izvršioca

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1034 дана 05.04.2023.године.

javni oglas – 1 sestra na određeno po osnovu zamene
Javni oglas – portir na određeno vreme

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1033 дана 29.03.2023.године.

javni oglas – 1 sestra na određeno po osnovu zamene
javni oglas – 1 sestra na određeno vreme do 3 meseca
javni oglas – transfuzija

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


 

 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1032 дана 22.03.2023.године.

јавни оглас – виши радиолошки техничар на неодређено време
Јавни оглас – кувар на одређено време до 3 месеца, 2 изврш.
JAVNI OGLAS – gENETIČKA LABORATORIJA
Јавни оглас – мед.сестра на одређено време
Јавни оглас – мед.сестра на одређено време до 3 месеца
Јавни оглас – виши радиолошки техничар

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Молимо Вас да нам потврдите пријем меила.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1031 дана 15.03.2023.године.

Јавни оглас – 2 сестре на неодређено време
Јавни оглас – помоћни кувар
Јавни оглас – 3 сестре на одређено време

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1030 дана 08.03.2023.године.

viši radiološki tehničar – zamena
Javni oglas – magacin

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Молимо Вас да нам потврдите пријем меила.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1029 дана 01.03.2023.године.

јавни оглас мед.сестра на одређено време – 2 извршиоца
JAVNI OGLAS – 2 izvršioca na određeno vreme do 3 meseca
Јавни оглас-др.мед.-замена
Javni oglas – hematologija dr.med.spec.Јавни оглас – кувар на одређено време

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1028 дана 22.02.2023.године.

јавни оглас мед.сестра на одређено време – 2 (два) извршиоца
јавни оглас – 2 сестре на неодређено време
јавни оглас – виши радиолошки техничар(1)
javni oglas – javne nabavke
јавни оглас – помоћни кувар
јавни оглас – СЕРВИР
javni oglas – domar na neodređeno vreme

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1026-1027 дана 08.02.2023.године.

 

– доктора медицине специјалисте у трансфузиологији, Одсек за клиничку трансфузију на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
javni oglas – transfuzija

– медицинске сестре/техничара на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
јавни оглас – мед.сестра до 3 месеца

– медицинске сестре/техничара на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3 (три) извршиоца
Јавни оглас на одређено време – 3 сестре

-кувара, Одсек за припремање хране на одређено време до 2(два) месеца – 1(један) извршилац
Јавни оглас – кувар на одређено време

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1025 дана 01.02.2023.године.

медицинске сестре/техничара на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1 (један) извршилац

јавни оглас мед.сестра на одређено време – 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1024 дана 25.01.2023.године.

– медицинске сестре/техничара, на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3 (три) извршиоца

javni oglas – 3 izvršioca

– медицинске сестре/техничара, на одређено време до 3(три) месеца – 4(четири) извршиоца и

JAVNI OGLAS – 4 izvršioca na određeno vreme do 3 meseca

– вишег радиолошког техничара у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас-Виши Ро техничар

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1023 дана 18.01.2023.године.

– медицинске сестре/техничара, на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 2(два) извршиоца

Javni oglas – 2 sestre na određeno vreme

– медицинске сестре/техничара, на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац и

Javni oglas na određeno vreme – 1(jedan) izvršilac

– кувар, Одсек за припремање хране на одређено време до 2(два)месеца – 1(један) извршилац

javni oglas kuvar na određeno vreme

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Oglasi su izašli u listu „Poslovi“ broj 1021-1022 od 04.01.2023.godine.

– medicinske sestre/tehničara, na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 4 (četiri) izvršioca

Javni oglas – 4 sestre na određeno vreme

– medicinske sestre/tehničara, na određeno vreme do 3(tri) meseca – 3(tri) izvršioca

Javni oglas – 3 sestre na određeno vreme do 3 meseca

i

– obaveštenje o poništenju oglasa

обавештење о поништењу

Rok za prijavu kandidata traje 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose lično u Arhivi Klinike ili šalju poštom sa naznakom na koji konkurs se kandidat prijavljuje.
Ukoliko želi da se prijavi na više konkursa podnosi prijavu na svaki posebno.


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1020 дана 28.12.2022.године.

– медицинске сестре/техничара, Одељење кардиохирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

јавни оглас – 1 сестра, Одељење кардиохирургије

 

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

 


 

Oglasi su objavljeni u listu „Poslovi“, Nacionalne službe za zapošljavanje broj 1019 od 21.12.2022.godine.

 

za prijem: u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju do 6 (šest)n meseci

-medicinska sestra/tehničar, 3 (tri) izvršioca

javni oglas 3 sestrе, neodređeno

u radni odnos na određeno vreme po osnovu zamene sa punim radnim vremenom :
– doktor medicine -1(jedan) izvršilac

Јавни оглас-др.мед.-замена 1 изв

u radni odnos na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

-Medicinska sestra-tehničar, 4 (četiri) izvršioca

med.sestra-teh na odredjeno vreme po osnovu zamene, 4 izv

u radni odnos na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

-Nutricionista, 1 (jedan) izvršilac

јавни оглас – нутрициониста

u radni odnos na određeno vreme po osnovu povećanog obima posla do 2(dva) meseca:

-Kuvar , 1(jedan) izvršilac

Јавни оглас – кувар, одређено

u radni odnos na određeno vreme po osnovu povećanog obima posla do 3(tri) meseca:

-Servirka , 1(jedan) izvršilac

Јавни оглас – 1 сервира на одређено

Rok za prijavu traje 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose lično u arhivi klinike ili šalju poštom sa naznakom na koji konkurs se kandidat prijavljuje. Ukoliko želi da se prijavi na više konkursa potrebno je da za svaki posebno podnese prijavu.

 

 


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1018 дана 14.12.2022.године

–  медицинске сестре/техничара на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3 (три) извршиоца

јавни оглас – 3 извршиоца
и
– вишег радиолошког техничара, Одсек за општу радиологију на одређено време до 3(три) месеца – 3(три) извршиоца

ЈАВНИ ОГЛАС – ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
.

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1014 дана 16.11.2022.године.

–  доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Одељење хематологије на неодређено време   – 1 (један) извршилац
– референт за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно-фактурне послове на одређено време – 1(један) извршилац
и
– медицинска сестра/техичар, Одељење гастроентерохепатологије на одређено време – 1(један) извршилац

Javni oglas – hematologija
Јавни оглас – референт
Јавни оглас – гастро

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Oglasi su izašli u listu Poslovi br.1010 od 19.10.2022.godine.

u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju do 6(šest) meseci:
– viši laboratorijski tehničar, -1(jedan) izvršilac
Јавни оглас-Виши лаб техничар, неодређено,2022
u radni odnos na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja
-medicinska sestra-tehničar, 3 (tri) izvršioca
javni oglas – sestra na određeno-3 tri izvršioca
u radni odnos na određeno vreme po osnovu povećanog obima posla do 3(tri) meseca:
-viši radiološki tehničar u dijagnostici , 3(tri) izvršioca
Javni oglas, određeno vreme do 3 meseca, 3izvršioca
Rok za prijavu traje 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se predaju u Arhivi Klinike ili šalju poštom sa naznakom na koji konkurs se kandidat prijavljuje.


Огласи су изашли у листу „Послови“ број 1009, Националне службе за запошљавање дана 12.10.2022.године.

За пријем у радни однос на одређено време  по основу замене са пуним радним временом:
-Медицинска сестра-техничар -1(један) извршилац, за потребе Службе Операционог блока са стерилизацијом
Јавни оглас – Оп блок
-Доктор медицине – 1(један) извршилац, за потребе Одсека за Образовну делатност и едукацију запослених
Јавни оглас-др.мед.-замена 1 изв
Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве се предају лично у Архиви Клинике или шаљу поштом са назнаком на који Конкурс се кандидат пријављује.


Огласи су објављени у  листу „Послови“ број 1008, 05.10.2022.године.

За пријем у радни однос на одређено време  по основу замене са пуним радним временом:
-медицинска сестра-техничар -4(четири) извршиоца
Јавни оглас-мед.сестратех,замена-4изв.
За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца
са пуним радним временом  на радно место:
-Кувар – 1(један) извршилац
Јавни оглас – кувар, одређено
Рок за пријаву траје 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе лично у Архиви Клинике или шаљу маилом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује.


Oгласи су објављени листу „Послови“ број 1007, 28.09.2022.године.

пријем у радни однос на неодређено време
са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6
(шест)месеци
на радно место:медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пулмологије и алергологије
-1(један) извршилац
спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за помоћне послове
-1(један) извршилац
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања
са пуним радним временом  на радно место:
-Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених-3(три)извршиоца
– Медицинска сестра – техничар , Одељење
анестезиологије са реаниматологијом  – 1 (један) извршилацjavni oglas – sestra na određeno
Јавни оглас-др.мед.-замена-3 изв.
Спремач, јавни оглас, неодређено,
јавни оглас, 1 сестра неодређеноРок за пријаву кандидата трјае 8 дана од дана објављивања. Пријаве се прадју у Архиви клинике или шаљу поштом са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1006 дана 21.09.2022.године.

– домар/мајстор одржавања, Одсек за одржавање објекта на одређено време по основу замене – 1 (један) извршилац
домар на одређено време
– обавештење о поништењу лабораторијски техничар, Хематолошка лабораторија на одређено време до 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
обавештење- лабораторијски техничар
– обавештење о поништењу домар/мајстор одржавања, Одсек за одржавање објекта на одређено време по основу замене – 1(један) извршилац
обавештење о поништавању – домарРок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 1005 дана 14.09.2022.године.

– кувар, Одсек за припремање хране на одређено време до 2 месеца – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – кувар, одређено
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Oгласи су објављени  листу „Послови“ број 1004,07.09.2022.године .

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања
са пуним радним временом  на радно место:-Референт за јавне набавке – 1(један) извршилац
референт за јавне набавке, јавни оглас
-Медицинска сестра – техничар   – 6 (шест) извршилаца
Јавни оглас-мед.сестратех,замена-6 изв.Рок за пријаву траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве се шаљу у затрвореној коверти поштом или предају у Архиви клинике са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује.


Огласи су објављени у листу „Послови“ број 1002-1003, 31.08.2022. године.

-Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -1(један) извршилац
Спремач, јавни оглас, неодређено,17.08.2022.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања
са пуним радним временом  на радно место:-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије  – 1 (један) извршилац
мед.сестратех,замена-1 извршилац
-Медицинска сестра – техничар -5(пет) извршилаца
Јавни оглас – 5(пет)извршилаца
– Домар/мајстор одржавања-1)један) извршилац
домар на одређено време
За пријем у радни однос на одређено време до 6 (шест) месеци
са пуним радним временом  на радно место:
-Лабораторијски техничар у дијагностици, Хематолошка лабораторија  – 1 (један) извршилац
јавни оглас лабораторијски техничар, одређено(1)Рок за пријави траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично у Архиви клинике или шању поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријавњује.


огласи су објављени у листу „Послови“, Националне Службе за запошљавање 1000-1001, дана 17.08.2022године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања
са пуним радним временом  на радно место:-Медицинска сестра – техничар  – 6 (шест) извршилаца
Јавни оглас-мед.сестратех,замена-6 извршилаца
За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца
са пуним радним временом  на радно место:
-Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра-1 извршилац
Пријаве се шаљу поштом или предају лично у Архиви Клинике. Рок пријављивања траје 8 дана, односно до 28.08.2022.године


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 998-999 дана 03.08.2022.године.

– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
– лабораторијски техничар у дијагностици, Хематолошка лабораторија на одређено време до 3(три) месеца – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас-Виши Ро техничар, одређено
јавни оглас лабораторијски техничар, одређено
јавни оглас – хир.шок
Јавни оглас – анестезија
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Огласи су изашли у листу Послови, Националне службе за запошљавање број 981 од 06.04.2022.год,

1. Медицинска сестра /техничар-2(два) извршиоца и то:
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима , Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац
-Медицинска сестра /техничарна у ургентним службанма и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије- 1(један) извршилац
2. Виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију -1 (један) извршилац
3 Спремач/спремачица у просторијанма у којима се пружају здравствене услуге -1(један) извршилац
Такође шаљемо текст огласа за пријем у радни однос на одређено време
по основу замене до повратка радника са боловања на послове
1. медицинска сестра/техничар -2(два) извршиоца и то:
-Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије -1(један) извршилац
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима , Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац
2. лабораторијски техничар  за потребе Лабораторије за генетичку и молекуларну дијагностику -1 (један) извршилац
Такође шаљемо текст огласа за пријем у радни однос на одређено време  до 3(три) месеца на послове:
-Сервирка, Одсек за припремање хране, 2(два) извршиоца
Јавни оглас-Виши Ро техничар, неодређено,1изв
Спремач, јавни оглас, неодређено-1 изв.
javni oglas, med.sestra-zamena-2izv
јавни оглас лабораторијски техничар, замена
Јавни оглас – 2 сервира на одређено
Такође Вас обавештавамо да поништавамо конкурсе  објављене у листу послови број 977 од 09.03.2022.године .
odluka o poništenju, 2servirke
МОЛИМО ВАС ДА НАВЕДЕТЕ ДА КАНДИДАТ КОЈИ КОНКУРШЕ ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИ НА КОЈИ КОНКУРС СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ И УКОЛИКО ЖЕЛИ ДА СЕ ПРИЈАВИ НА ВИШЕ КОНКУРСА ПРЕДА ПОСЕБНО ПРИЈАВУ ЗА СВАКИ ПОСЕБНО
. Пријавњивање траје 8 дана од дана објављивања у листу Послови.
Пријаве се шаљу поштом ило подносе лично у Архиви Клинике са назнаком на који Конкурс се кандидат пријављује.


Огласи су објављени у листу „Послови“ бр 979, 23.03.2022.године Националне службе за запошљавање, као и на сајту Клинике

1. медицинска сестра /техничар-3(три) извршиоца и то:
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима , Одељење кардиологије -1 (један) извршилац
-Медицинска сестра –техничарна на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења- 1(један) извршилац,
-Медицинска сестра /техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије,-један извршилац
2. спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за помоћне послове -1 (један) извршилац
Спремач, јавни оглас, неодређено
javni oglas 3 sestre
Рок пријављивања је  8 дана од дана објављивања, односно до 31.03.2022.године. Пријаве се предају лично у Архиви Клинике или шаљу поштом са назнаком на који конкурс се кандидат  пријављује.


 


Огласи су објављени у лислу Послови бр 978, од 16.03.2022.године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
-медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење кардиологије
-медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије
Јавни оглас – мед.сестра-2 izv
Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од дана објављивања, односно до 24.03.2022.гподине.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Клинике са назнаком на који Конкурс се кандидат пријављује или се предају лично у Архиви Клинике.


Огласи су изашли у листу“Послови“ број 977, 09.03.2022.године

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене:
-Медицинска сестра/техничар у интевнзивној нези нивоа 3 – 1 (један) извршилац,  Одсек неонаталне интензивне неге и терапије
javni oglas, med.sestra-zamena-1izv
За пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца:
-Сервирка,-2 (два) извршиоца, Одсек за припремање хране
Јавни оглас – 2 сервира
Rok 8 дана од дана објављиваља, односно до 17.03.2022.године.
пријаве се подносе лично у Архиви Клинике или шаљу поштом на наведену адресу са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 976 дана 02.03.2022.године.

– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на одређено време до 3(три) месеца,повећан обим посла, Служба операционог блока са стерилизацијом
и
– обавештење о поништењу огласа
Јавни оглас – спремач на одређено, ОП блок
Обавештење о поништењу – 2 сестре
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 975 дана 23.02.2022.године.

– доктор медицине специјалиста у операционим салама, Одељење ортопедске трауматологије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању – 1 (један) извршилац
и
– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилацЈавни оглас – ортопедија
Javni oglas – kardiohirurgijaРок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 03.03.2022 године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 973-974 дана 09.02.2022.године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
Јавни оглас – 3 СЕСТРЕ
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 17.02.2022 године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 972 дана 02.02.2022.године.

– фармацеутски техничар на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац.
Јавни оглас – фармацеутски техничар на неодређено време
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 10.02.2022 године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 970 дана 26.01.2022.године.

– медицинска сестра/техничар у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – 2 сестре
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 969 дана 19.01.2022.године.

– медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац и
– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Javni oglas – Op blok i neonatalna hirurgija
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 967-968 дана 05.01.2022.године.

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ендокринологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилацЈавни оглас – ендокрина
Јавни оглас-др.мед. на неодређеноРок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 966 дана 29.12.2021.године.

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 6(шест) извршилаца и
– референт за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно-фактурне послове на неодређено време – 1(један) извршилац
JAVNI OGLAS – 6 SESTARA
Javni oglas – fakturna službaОглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 966 дана 29.12.2021.године.Рок за подношење пријава трајe 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 965 дана 22.12.2021.године.

– медицинска сестра/техничар у операционој сали,Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестра, ОП блок
Оглас је објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање број 965 дана 22.12.2021.године.
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 30.12.2021 године.


Оглас је изашао у лусту „Послови“ бр 963 дана 08.12.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене
са пуним радним временом на радно место медицинска сестра-техничар у операциониј сали -1 (један) извршилац и то:-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијомjavni oglas, med.sestra-OPblok – zamena
Рок за подношење документтације је 8 дана, односно до 16.12.2021.године.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.


Огласи су изашли у листу „Послови“, Националне службе за запошљавање број 962 од 01.12.2021.године

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове:
– медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 3 (три) извршиоца
– медицинска сестра-техничар у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Дневна болница дечје хирургије -1(један) извршилац
– медицинска  сестра -техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења -1 (један) извршилац
такође Вас обавештавамо да  да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом   на послове медицинске сестре – техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења, 2  (два) извршиоца и медицинске сестре/техничара у операционој сали – 1(један) извршилац, Одељење анестезиологије са реаниматологијом, објављен у листу “Послови“ бр. 959 дана 10.11.2021.године, на интернет страници Министарства здравља РС, и на Сајту Клинике  , из разлога што ниједан  од кандидата не испуњава услове конкурса.
Јавни оглас – 7 сестара
Одлука о поништењу
.Рок за подношење документације траје 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе лично у Архиви Клинике или шаљу поштом.


Огласи су објављени у листу „Послови“, Националне службе за запошљавање број 961, дана 24.11.2021. године.

За пријем у радни однос на неодређено  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест) месеци:
-Доктор медицине специјалиста у операционим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом – 1 (један) извршилац
-Виши лабораторијски техничар, за потребе Одсека за клиничку трансфузију -1 (један) извршилац
-Самостални финансијски рачуноводствени сарадник, Одсек за финансијско рачуноводствене послове са магацином -1 (један) извршилац
Јавни оглас-специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
Јавни оглас-Виши лабораторијски техничар, неодређено
Јавни оглас – самостални финансијски -рачуноводствени сарадник
За пријем у радни однос на одређено време  по основу замене до повратка радника са боловања:-Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених -1 (један) извршилац
– Медицинска сестра/тех на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења -1(један) извршилац
Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас – мед.сестра-одређеноРок за подношење документације траје 8 дана, односно до 01.12.2021. године.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично у Архиви Клинике са назнаком на који Конкурс се кандидат пријављује.


Огласи су објављени у листу „Послови“ број 960, дана 17.11.2021. године.Рок за пријаву кандидата траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 25.11.2021.год.

За пријем у радни однос на неодређено  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест) месеци:
-Медицинска сестра-техничар – 2 (два) извршиоца
-Сервирка, Одсек за послове припремања хране -1 (један) извршилац
-Помоћни кувар, Одсек за послове припремања хране -1 (један) извршилац
За пријем у радни однос на одређено време  по основу замене до повратка радника са боловања:
– медицинска сестра/тех на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије -1(један) извршилац
Јавни оглас, мед.сестра, 2 изв. на неодређено
Сервирка, јавни оглас|
Помоћни кувар, јавни оглас
Јавни оглас – мед.сестра на одређено
Пријаве се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или подносе лично у Архиви Клинике.


 Оглас је објављен на сајту Националне службе за запошљавање дана 10.11.2021.године.

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац- медицинска сестра-техничар на одређено време по основу замену до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
Јавни оглас-др.мед.
Јавни оглас – 3 сестре
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.


Огласи су објављени у листу „Послови“ НСЗ број 957 дана 27.10.2021 године.

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– обавештење о поништењу огласа за вишег радиолошког техичара у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време који је објављен дана 22.09.2021. године. у листу „Послови“.
Јавни оглас -др.мед. на одређено време
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија
поништење – виши рад.тех.Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 04.11.2021 године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 956 дана 20.10.2021 године.

– медицинска сестра/техничар на неонатологији, Одељење неонатологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – 1 извршилац
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 28.10.2021 године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 955 дана 13.10.2021 године.

– медицинска сестра-техничар на интензивој нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за помоћне послове на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– обавештење о поништењу претходног огласа за спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за помоћне послове на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– обавештење о поништењу огласа за лабораторијског техничара, Одсек за имунологију са имунолошком лабораторијом на неодређено време – 1(један) извршилацОбавештење о поништењу – спремач
Obavestenjeoponistavanjujavnogoglasa06102021104742
Обавештење о поништењу – лаб.техничар
Obavestenjeoponistenjujavnogoglasa06102021094524(1)
Спремач, јавни оглас(1)
Јавни оглас – мед.сестра

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 21.10.2021 године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 954 дана 06.10.2021 године.

– медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа3, Одељење хируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– медицинска сестра-техничар у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – 2 сестре
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 14.10.2021 године.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 953 дана 29.09.2021 године.

– медицинска сестра-техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 3(три) извршиоца
– медицинска сестра-техничар на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 4(четири) извршиоца
– лабораторијски техничар на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилацЈавни оглас – 3 сестре на одређено
Јавни оглас – 4 сестре на неодређено
Јавни оглас – лаб.тех. на неодређеноРок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 07.10.2021 године.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 952 дана 22.09.2021 године.

– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до 30.09.2021 године.


Oглас је изашао у листу „Послови“ бр 950 , 08.09.2021. године,

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања:1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 (један) извршилац
за потребе Одсека за помоћне пословеСпремач, јавни огласOглас  траје  8 (осам) дана од дана објављиваља . Пријаве се подносе поштом или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је изашао у листу Послови националне службе за запошљавање 949, 01.09.2021. године

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка  радника са боловања са пуним радним временом на радно место
медицинска сестра-техничар- 4(четири) извршиоца и то:-    Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 , Одсек
кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиoца
–    Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије – 1(један) извршилац
– Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење
пластичне хирургије – 1(један) извршилац
javni oglas, 4 med.sestrara-zamena
Оглас траје 8 дана од објављивања. Пријаве се шаљу путем поште или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 947-948 дана 18.08.2021 године.

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– сервирка, Одсек за припремање хране на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас-др.мед.-замена-
Јавни оглас-Виши Ро техничар
Јавни оглас- сервир 1 извршилац
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.


Огласи си изашли на сајту Националне службе за запошљавање дана 04.08.2021. године.

Рок за подношење документације траје до 12.08.2021. године.
Пријаве се шаљу поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања са пуним радним временом на радно место
медицинска сестра-техничар- 2(два) извршиоца и то:-    Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 , Одсек
кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиoца
–    Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије – 1(један) извршилац
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања са пуним радним временом на радно место:
– Медицинска сесдтра-техничар у операционој сали -1(један) извршилац
javni oglas, 3 med.sestre-zamena
javni oglas, med.sestra-OPblok – zamena


Оглас је изашао у листу послови Нациналне службе за запошљавање број 943-944.
Рок траје 8 дана , односно до 29.07.2021. год .

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 5(пет) извршилаца
Javni oglas – 5 med.sestara na određeno
Пријаве се шаљу поштом или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 941-942 дана 07.07.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у микробиологији, Микробиолошка лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Доктор медицине специјалиста у микробиологији
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су објављени листу „Послови“ бр 940, дана 30.06.2021. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест)месеци:
-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац , Одсек за општу радиологију
Јавни оглас-Виши Ро техничар, неодређено
Javni oglas – spremač, neodređeno
javni oglas, med.sestra-OPblok,neodređeno
За пријем у радни однос на одређено време  до 3(три) месеца са пуним радним временом:- Сервирка, Одсек за припремање хране-2(два)извршиоца
Јавни оглас – 2 сервираПријаве се шаљу у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.
Рок за подношење пријава траје до 08.07.2021.године.


  Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 939 дана 23.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Неурохирургија – мед.сестраРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 938 дана 16.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– обавештење о поништењу претходног огласа за то одељење и
– Виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
poništenje
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија
Јавни оглас – ортопедија
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Oгласи су објављени у листу „Послови“бр 937 Националне службе за запошљавање, дана 09.06.2021.године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом:
-Медицинска сестра-техничар – 2 (два) извршиоца
-Референт за финансијско-рачуноводствене послове -1(један) извршилац
Медицинска сестра-замена-2 извршиоца
Референт за финансијско -рач.послове одређ.време замена
За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца са пуним радним временом:
-спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 (два)извршиоца
-портир/чувар -1(један) извршилац
Спремач -(повећан обим) -2 извршиоца
Портир-(повећан обим) – 1 извршилац
Рок за подношење документације траје  8(осам) дана од дана објављивања односно до 17.06.2021.године.
Пријаве се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је изашао у листу „Послови“бр. 936, дана 02.06.2021. год.

1.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом  на радно место:
Медицинских сестара-техничара -6 (шест) извршилаца и то:
-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији,-1(један)извршилац, Амбулабта за тријажу и хитан пријем педијатрије
-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Дневна болница дечје хирургије
javni oglas, 6 med.sestrara-zamena
Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 10.06.2021. год.
Пријаве се поднесе поштом са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ -6(ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА или предају лично у архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 935 дана 26.05.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – ортопедија
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


     Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 934 дана 19.05.2021 године.

– доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Одељење за неурохирирургији на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
– доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 2, Служба за неонатологију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – неурохирург
Јавни оглас – неонатологија
Јавни оглас – 2 сестре на одређено
Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.


     Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 933 дана 12.05.2021 године.

–  медицинске сестре/техничара у хемодијализи, Дијализа на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Дијализа-јавни оглас
Finansije
Рок за подношење пријава траје 8 дана од објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.

–  референт за правне, кадровске и административне послове, Одсек за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1 (један) извршилац
и
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – кадровски референт
Јавни оглас – ортопедија
Obavestenjezakonkurs28042021115010
Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.
Рок за подношење пријава траје до 11.05.2021 године.


Огласи су изашли у листу „Послови“бр. 930, дана 21.04.2021. год. Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 29.04.2021. год.

1.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:
Медицинских сестара-техничара -7 (седам) извршилаца и то:
-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 2 (два) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење абдоминалне хирургије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Одељење кардиологије
2.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:
Лабораторијски техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Хематолошке лабораторије
3.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:
Референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно-фактурне послове – 1(један) извршилац
4.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом до повратка радника са боловања
Доктор медицине -1(један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених
javni oglas, 7 med.sestrarateh
јавни оглас лабораторијски техничар,Хематолошка лабораторија
Јавни оглас – Фактурна
Јавни оглас-др.мед.-замена
Пријаве се поднесе поштом са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује или предају лично у архиви Клинике.


Огласи су изашли листу „Послови“ 929, 14.04.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 22.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац за потребе Oдељења урологије
2. Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, 1 (један ) извршилац за потребе Амбуланте за тријажу и хитан пријем педијатрије
3. Медицинска сестра-техничар у операционој сали, 1(један) извршилац за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом
javni oglas, med sestra 3 izv, odredjeno vreme, zamena
Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


 

Огласи су изашли листу „Послови“ 926, 24.03.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 01.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за инвазивну дијагностику и интервентне процедуре
2. Медицинска сестра/техничар на неонатологији, 1 (један ) извршилац за потребе Одељења неонатологије
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена
javni oglas, med sestra 1 izv, zamena,Оdeljenje neonatologije
Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


  Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 923 дана 03.03.2021 године.

–  референт за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су изашли листу „Послови“ 921-922, 17.02.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 25.02.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за општу радиологију
2. Медицинска сестра/техничар, 2 ( два ) извршиоца и то
Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне болнице дечје хирургије
Медицинска сестра-техничар у хемодијализи,1 (један) извршилац, за потребе Дијализе
Јавни оглас-Виши Ро техничар
javni oglas, med sestra 2 izv, odredjeno vreme, zamena
Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


Огласи су изашли листу „Послови“ 920, 10.02.2021. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне хематолошке болнице
Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас-мед.сестра, замена
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.
Рок за подношење пријава траје do 22 februara .


     Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 919 дана 03.02.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у трансфузиологији, Одсек за клиничку трансфузију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања- 1(један) извршилац и
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – др.мед.спец. у трансфузиологији
Јавни оглас – мед.сестре 2 извршиоца
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


  Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 917 дана 20.01.2021 године.

–  спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла – 2(два) извршиоца
и
– Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас – Виши физиотерапеут
Јавни оглас – спремач
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 914-915 дана 30.12.2020 године.

–  дипломирани биолог/молекуларни биолог у Одсеку за имунологију са имунолошком лабораторијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
Јавни оглас – биолог
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 913 дана 23.12.2020 године.

–  медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење опште дечје ортопедије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – ортопедија
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 912 дана 16.12.2020 године.

– магистар фармације-специјалиста медицинске биохемије или медицински биохемичар, Биохемијска лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
и
– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) иѕвршилац
Јавни оглас -спремач
Јавни оглас – магистар фармацијеРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 911 дана 09.12.2020 године.

– медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референт за финансијско – рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилацЈавни оглас хируршко – интензивно лечење
Јавни оглас -ФактурнаРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


    Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 909 дана 25.11.2020 године.

медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење неурологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.
Јавни оглас – неурологија


 

  Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 908 дана 18.11.2020 године.

– доктор медицине специјалиста у операционим салама, Одељење опште дечје ортопедије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци.
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.
Јавни оглас – ортопедија


Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 906 дана 04.11.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пулмологије и алергологије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац   и
– доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац
Јавни оглас – 3 мед.сестре
Јавни оглас – др мед спец.
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 

 Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 905 дана 28.10.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац и
– доктор медицине у Одсеку за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 2 (два) извршиоца
Јавни оглас – медицинска сестра
Јавни оглас – 2 доктора медицине
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


    Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 904 дана 21.10.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиоца
и
– Финансијско – рачуноводствени аналитичар – Шеф одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином – 1(један) извршилац
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.
Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – медицинска сестра


 

Оглас је објављен у листу „Послови“ НСЗ број 903 дана 14.10.2020 године.

– медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3 ,Одсек неонаталне интензивне неге и терапије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije
Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ.


 

Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ broj 902 dana 07.10.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac
Јавни оглас, мед.сестра, замена
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na
sajtu NSZ.


 

Огласи су изашли листу „Послови“ 901, 30.09.2020. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време
1. Фармацеутски техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Болничке апотеке
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Одељења пластичне хирургије
јавни оглас-фармацеутски тех. -неодређено
Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас – мед.сестратех.-замена
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.


 

Огласи су објављени листу „Послови“ 900, дана 23.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених – 2 ( два) извршиоца
Јавни оглас др мед -неодређено , 2 (два) извршиоца
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.


 

Огласи су објавњени листу „Послови“ 899, дана 16.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Финансијско-рачуноводствени аналитичар-Шеф Одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином  -1(један) извршилац
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.

odluka o poništenju
Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – мед.сестра


Објављени 09.09.2020. године у листу „Послови“бр.898 Националне службе за запошљавање и рок траје 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу : Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 са назнаком који је конкурс у питању или се коверте са документацијом доносе и лично предају у архиви Клинике.
Мед.сестра- техничар-4 (четири)извршиоца)
Домар,јавни оглас
Domar , poništenje


 

Оглас je објављен у листу „Послови“ бр 896-897 од 26.08.2020. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 ( шест) месеци:
1. Finansijsko-računovodstveni analitičar–šef Odseka za knjigovodstveno-finansijske poslove sa magacinom – 1 (један) извршилац
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови, односно од 26.08.2020. године.
Јавни оглас – дипл.економиста


 

Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ broj 894-895 dana 12.08.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek kardiohirurškog intenzivnog lečenja na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i
– domara/majstora održavanja, Odsek za održavanje objekta na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan) izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Одсек кардиохируршког интензивног лечења
Домар


Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ broj 892-893 dana 29.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje plastične hirurgije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
i
– doktor medicine, Odeljenje urologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас Пластика
Јавни оглас – Урологија


Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ dana 22.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje endokrinologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас – ендокринологија


Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ dana 01.07.2020 godine.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1.    Референт за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки – 1 (један) извршилац
2.    Доктор медицине- 1 (један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених
3.    Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.
Javnioglas doktor medicine SPECIJALISTA 24062020135710
Javnioglas referent za javnenabavke 24062020135048
Javnioglas za prijem doktora medicine24062020134434


Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ dana 24.06.2020 godine.

– doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас-др.мед.-замена


 

Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ dana 17.06.2020 godine.

1. doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас – др мед 1 извршилац


 

Оглас је објављен на сајту Нациналне службе за запошљавање дана 03.06.2020. год.

1.Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестратех-1 изв.


 

Oglas je objavljen u listu „Poslovi“ NSZ dana 27.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Dijaliza na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Дијализа-јавни огласOglas je objavljen  u listu „Poslovi“ NSZ dana 20.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Dnevna neurološka bolnica na određeno vreme po osnovu zamene – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Odsek za vođenje i rukovođenje medicinskom dokumentacijom na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje gastroenterohepatologije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje opšte dečje ortopedije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Ambulanta za trijažu i hitan prijem pedijatrije – 2(dva) izvršioca
ЈАВНИ ОГЛАС – 6 СЕСТАРА


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 06.05.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre – tehničara na neonatologiji, Odeljenje neonatologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Јавни оглас – анестезија и неонатологија


 Oglas je objavljen na sajtu NSZ za prva 4 oglasa dana 19.03.2020 godine, a za farmaceutskog tehničara dana 20.03.2020 godine

– Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Odeljenje hematologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– Doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Služba OP bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja
– farmaceutski tehničar, Bolnička apoteka na određeno vreme do 3(tri)meseca, povećan obim posla – 1(jedan)izvršilac
Dr medicine određeno hematologija
Dr medicine određeno – 1 izvršilac
op blok
Anestezija
фармацеутски техничар – јавни оглас
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 11.03.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje za funkcionalnu nefrološku dijagnostiku i peritonealnu dijalizu na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– stručni saradnik za javne nabavke, Odsek javnih nabavki na određeno vreme do 3(tri)meseca, zbog povećanog obima posla – 1(jedan)izvršilac
javni oglas Stručni Saradnik za javne nabavke
јавни оглас – медицинска сестра


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 12.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i medicinske sestre-tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -2(dva)izvršioca
Јавни оглас др мед -неодређено 05.02.2020.(1)
javni oglas anestezija i NIN


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 05.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje abdominalne hirurgije na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre-tehničara u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -1(jedan)izvršilac
– magacioner/ekonom za potrebe Odseka za knjigovodstveno – finansijske poslove sa magacinom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
DostavaJavnioglaszaprijemnaodredenovreme
Javnioglaszaprijemmedicinskesestrenaneodredeno
Javnioglaszaprijemdoktoramedicinenaneodredeno
javnioglaszaprijemnaneodredenoMAGACIONER