Ћирилица / Latinica

контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара М-15/2018

Центар за хирургију

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности – услуга контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту и обука
запослених за потребе Универзитетске дечје клинике, по партијама, бр. ЈН М-15/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – услуга контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара,
преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту и обука запослених

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 15-2018
Кonkursna dokumentacija, JN M-15-2018