Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-29/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Oтворени поступак бр. В-29/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-29-2017
Конкурсна документација, ЈН В-29-2017
Коnkursna dokumentacija, ЈН В V-29-2017 – Izmena 1
Odgovor 1, JN V-29-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-29-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-29-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-29-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – SUPERLAB, JN V-29-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – ProMedia, JN V-29-2017