Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-33/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-33/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију за
потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, V-33-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-33-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – Elta 90, JN V-33-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – ProMedia, JN V-33-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – UNI-CHEM JN V-33-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – Superlab JN V -33-2018