Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-47/2019.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-47/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-47-2019
Конкурсна документација, В-47-2019
Одлука о додели уговора, В-47-2019
Обавештење о закљученом уговору РТЦ, ЈН В-47-2019
Обавештење о закљученом уговору Лабена, ЈН В-47-2019