Српски | Srpski | English

лекови В-01/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-01/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике“,
обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-01-2018
Конкурсна документација, В-01-2018
Odgovor 1, JN V-01-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-01-2018
Odgovor 3, JN V-01-2018
Odluka o obystavi postupka, JN V-01-2018

Odluka o dodeli ugovora, JN V-01-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovora PharmaSwiss, JN V-01-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-01-2018 фармалогист