Српски | Srpski | English

лекови В-25/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-25/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН В-25-2017
Конкурсна документација, В-25-2017
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist