Српски | Srpski | English

лекови В-52/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-52/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-52-2019
Конкурсна документација, В-52-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-52-2019
Обавештење о закљученом уговору Фармалогист
Обавештење о закљученом уговору Медикунион JN V-52_2019
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm JN B-52-2019