Српски | Srpski | English

лекови В-77/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-77/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике“, обликована
по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-77-2018
Konkursna dokumentacija, JN 77-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-77-18
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm

Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору Uni-chem