Српски | Srpski | English

лекови са листе А и листе А1 листе лекова за 2020. годину

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-84
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору Vega
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist