Српски | Srpski | English

лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-28

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору Inpharm
Обавештење о закљученом уговору Licentis
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm
Обавештење о закљученом уговору Slaviamed