Српски | Srpski | English

линеарна сонда за ултразвучни апарат АCUSON S 2000 Siemens. В-46/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-46/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавку резервног дела, линеарна сонда за ултразвучни
апарат АCUSON S 2000 Siemens.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-46-2017
Коnkursna dokumentacija, JN V-46-2017
Odgovor 1, JN V-46-2017
Коnkursna dokumentacija, JN V-46-2017 – Izmena 1
Оbavestenje o produzenju roka , V-46-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-46-2017