Српски | Srpski | English

лична дозиметријска контрола М-11/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-11/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – лична дозиметријска контрола за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација