Српски | Srpski | English

материјал за дијализу В-51/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-51/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за дијализу за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама:

Poziv za podnosenje ponuda, V-51-2017
Konkursna dokumentacija, V-51-2017
Конкурсна документација, В-51-2017- Izmena 1
Odgovor 1, JN V-51-2017
Коnkursna dokumentacija, В-51-2017- Izmena 2
Obavestenje o produzenju roka, JN V-51-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-51-2017
Odluka o obustavi postupka, JN V-51-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN V-51-2017 – fresenius medical care
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-51-2017 medicon
в-51 фармалогист