Српски | Srpski | English

материјал за дијализу В-67/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-67/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за дијализу за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, В-67-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-67-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-67-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-67-2017 динара
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-67-2017 фрезениус