Српски | Srpski | English

Материјал за лабораторије – гасне анализе В-41/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-41/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за лабораторије – гасне анализе за потребе
Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда. В-41-2019
Конкурсна документација, В-41-2019
Измена конкурсне документације 1, В-41-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 1, ЈН В-41-2019
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-41-2019 dva
Одлука о додели уговора, ЈН В-41-2019
Обавештење о закљученом уговору Маклер, ЈН В-41-2019