Српски | Srpski | English

материјал за одлагање медицинског отпада М-31/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-31/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одлагање медицинског отпада
(хемијски, инфективни, цитостатички и др.) за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-31-2017
Конкурсна документација, ЈН М-31-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН М-31-2017
Обавештење о обустави поступка