Српски | Srpski | English

материјал за одлагање медицинског отпада М-34/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-34/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одлагање медицинског отпада (хемијски, инфективни, цитостатички и др.) за потребе Универзитетске дечје клинике.
Пoзив за подношење понуда, М-34-2017
Конкурсна документација, ЈН М-34-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-34-2017
Обавештење о закљученом уговору м-34-2017