Српски | Srpski | English

материјал за одлагање медицинског отпада М-52/2018.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-52/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одлагање медицинског отпада (хемијски,
инфективни, цитостатички и др.) за потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN М-52-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN М-52-2018
Odgovor 1, JN M-52-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN М-52-2018- Izmena 1

Obavestenje o produzenju roka, JN M-52-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-52-2018
Обавештење о закљученом уговору