Српски | Srpski | English

материјал за одлагање медицинског отпада М-26/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-26/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одлагање медицинског отпада за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-26-2019
Конкурсна документација, ЈН М-26-2019
Измена конкурсна документација 1, ЈН М-26-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одлука о додели уговора, ЈН М-26-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-26-19