Српски | Srpski | English

материјал за одржавање хигијене М-40/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-40/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одржавање хигијене за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Пoзив за подношење понуда, М-40-2018
Конкурсна документација, ЈН М-40-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-40-2018
Одговор на питање 2, ЈН М-40-2018
Oбавештење о обустави поступка M-40-2018
Обавештење о закљученом уговору MГ