Српски | Srpski | English

машина за прање и дезинфекцију ендоскопа В-41/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-41/2018, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – машина за прање и дезинфекцију ендоскопа за потребе
гастроентерологије Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-41-2018
Konkursna dokumentacija, JN V-41-2018
Odgovor 1, JN V-41-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-41-2018
Обавештење о закљученом уговору