Српски | Srpski | English

медицински инструменти М-35/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-35/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински инструменти за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-35-2017
Конкурсна документација, ЈН В-35-2017
Odluka o dodeli ugovora, M-35-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ м-35-2017