Српски | Srpski | English

Медицински и лаборатопријски ситан инвентар М-18/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-18/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лаборатопријски ситан инвентар за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-18-2019
Конкурсна документација, ЈН М-18-2019
Одлука о додели уговора, ЈН М-18-2019
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб, ЈН М-18-19