Српски | Srpski | English

медицински и лаборатопријски ситан инвентар М-09/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лаборатопријски ситан инвентар за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-09-2019
Конкурсна документација, ЈН М-09-2019
Izmena 1 – Коnkursne dokumentacije, ЈN М-09-2019
Оbaveštenje o produženju roka
Одлука о додели уговора, ЈН М-09-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН М-09-2019
Обавештење о закљученом уговору Гросис
Обавештење о закљученом уговору Енгел
Обавештење о закљученом уговору ПTM
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб JN M-09-2019