Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар М-22/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-22/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лабораторијски ситан инвентар за потребе
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 22-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН M-22-2018
Odgovor 1 . JN M-22-2018
Odgovor 2, M-22-2018

Izmena 1- Konkursna dokumentacije, ЈН M-22-2018
Odgovor 3, JN M-22-2018
Obavestenje o produzenju roka, JN M-22-2018

Izmena 2 konkursne dokumentacije, ЈН M-22-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-22-2018
м-22-2018 М лине

м-22-2018 Синофарм
м-22-2018 Неомедика