Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар М-25/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-25/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лабораторијски ситан инвентар за потребе Универзитетске дечје клиникe.

Позив за подношење понуда, ЈН М-25-2019
Конкурсна документација, ЈН М-25-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-25-2019
Одговор на питање 1, ЈН М-25-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН М-25-2019

Одлуке о додели уговора, ЈН М-25-2019
Обавештење о закљученом уговору Медика пројект, ЈН М-25-19
Oбавештење о обустави поступка, ЈН М-25-2019
Обавештење о закљученом уговору Diahem gramim, ЈН М-25-19