Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар М-14/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-14/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лабораторијски ситан инвентар

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 14-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН M-14-2018
Odgovor 1, JN M-14-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-14-2018

Odluka o obustavi postupka, JN M-14-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ м-14 нова ортопедија