Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-24/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/2017, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама”,

Poziv za dostavljanje ponuda JN V-24-2017
Konkursna dokumentacija JN V-24-2017
Кonkursna dokumentacija JN V-24-17 IZMENA 1
Кonkursna dokumentacija JN V-24-2017- IZMENA 2
Pojasnjenje 2, JN V-24-2017
Кonkursna dokumentacija, JN V-24-2017- IZMENA 3
Obavestenje o produzenju roka, JN V-24-2017
Pojasnjenje 3, JN V-24-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-24-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-24-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – МEDIAL GROUP
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – VELEBIT
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – STIGA
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – PROXIMA
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – PREMIUM SURGICAL
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – MIT
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – MARC MEDICAL
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – LABRA
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – MAR MEDICA
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – DND COMERCE
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – BIOTEC INTERNATIONAL
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – BEOLEK
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – ARENA MEDING
Obavestenje o obustavi postupka, JN V-24-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – METRECO, JN V-24-2107