Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-59/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-59/2017, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-59-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-59-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-59-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-59-2017 медигала
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-59-2017- фрезениус