Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-61/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-61/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал
за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-61-2018
Конкурсна документација, ЈН В-61-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-61-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-61-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2

Измена конкурсне документације 2, ЈН В-61-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-61-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-61-2018

Одговор на питање 3, ЈН В-61-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-61-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН В-61-2018
Обавештење о закљученом уговору Denta BP
Обавештење о закљученом уговору Paroco
Обавештење о закљученом уговору Ecotrade

Обавештење о закљученом уговору Драгер
Обавештење о закљученом уговору Medicom
Обавештење о закљученом уговору PTM
Oбавештење о обустави поступка В-61-2018