Српски | Srpski | English

модул за мерење СО2 М-10/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-10/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – модул за мерење СО2 ради надоградње на постојећи модуларни монитор у одељењу педијатријске интензивне терапије Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-10-2017
Конкурсна документација, ЈН M-10-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-10-2017
Обавештење о закљученом уговору Arena Meing