Српски | Srpski | English

набавка инструмент („пиштоља“) за перкутану биопсију бубрега за потребе службе нефрологије и одељења хемодијализе и трансплатације бубрега В-38/2019

Обавештење о закљученом уговоруВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-38/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка инструмент („пиштоља“) за перкутану биопсију
бубрега за потребе службе нефрологије и одељења хемодијализе и
трансплатације бубрега Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-38-2019
Konkursna dokumentacija, JN V-38-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-38-2019
Обавештење о закљученом уговору