Српски | Srpski | English

набавка калибрационе пумпе В-29/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-29/2019, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка калибрационе пумпе за потребе пулмологије и
алергологије Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-29-2019
Konkursna dokumentacija, JN V-29-19
Одлука о обустави поступка