Српски | Srpski | English

набавка резервних делова за плазма стрилизатор Plasmster 80 Humanmeditek М-10/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-10/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – набавка резервних делова за плазма
стрилизатор Plasmster 80 Humanmeditek за потребе Универзитетске дечје
клинике, број М – 10/2018

Poziv za podnošewe ponuda М-10-2018
Кonkursna dokumentacija, ЈН М-10-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-10-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ м-10-2018 ПТМ