Српски | Srpski | English

Набавка услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара М-13/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-13/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН М-13-2017
Кoнкурсна документација, ЈН М-13-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-13-2017